Πρόγραμμα


Το πρόγραμμα Interreg IPACBC«Ελλάδα-Αλβανία 2014 – 2020» στηρίζει τη συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών.

Με κοινό ταμείο, ενώνουμε τις δυνάμεις των δύο χωρών  και αξιοποιούμε τα πλεονεκτήματα της διασυνοριακής περιοχής  για να πετύχουμε οφέλη και για τις δύο χώρες.

 

Στο πλαίσιο του Προγράμματος θα υλοποιηθούν έργα (δράσεις)στιςκάτωθι περιοχές:

Ελλάδα (Νομοί):Γρεβενά,Καστοριά,Φλώρινα,Άρτα, Θεσπρωτία,Ιωάννινα,Πρέβεζα,Ζάκυνθος,Κέρκυρα,Κεφαλονιά,Λευκάδα

Αλβανία (Περιφέρειες): Vlorë, Gjirokastër, Korçë και Berat

 

Τα προτεινόμενα έργα θα πρέπει να περιλαμβάνουν τουλάχιστον δύο φορείς, έναν από κάθε χώρα και να αφορούν στουςστόχους του Προγράμματος:

  • Ενίσχυση των διασυνοριακών υποδομών για μεταφορές, διαχείριση υδάτων και αποβλήτων
  • Αύξηση της αποτελεσματικότητας της περιβαλλοντικής προστασίας και της βιώσιμης χρήσης των φυσικών πόρων
  • Αύξηση της ενεργειακής αποδοτικότητας και της χρήσης ΑΠΕ
  • Βελτίωση της αποτελεσματικότητας της πρόληψης κρίσεων και της διαχείρισης καταστροφών με επίκεντρο τις δασικές πυρκαγιές
  • Διατήρηση των πολιτιστικών και φυσικών πόρων ως προαπαιτούμενο για την τουριστική ανάπτυξη της διασυνοριακής περιοχής
  • Ενίσχυση της διασυνοριακής επιχειρηματικότητας, της βιωσιμότητας των επιχειρήσεων και της ανταγωνιστικότητας.

Πληροφορίες

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα, την υποβολή και έγκριση των προτάσεων έργων διαθέσιμες στην ιστοσελίδα: http://www.2014-2020.greece-albania.eu/ .Το πρόγραμμα Συνεργασίας Interreg IPA CBC «Ελλάδα-Αλβανία 2014-2020».