Πρόσκληση υποβολής προσφοράς – Προωθητικό Υλικό EC Day 2022

26/07/2022


Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για το έργο «Παραγωγή προωθητικού υλικού, στο πλαίσιο της διοργάνωσης Ευρωπαϊκής Ημέρας Συνεργασίας (EC Day 2022) του Διασυνοριακού Προγράμματος Συνεργασίας «Interreg IPA CBC Ελλάδα-Αλβανία 2014-2020» η οποία θα λάβει χώρα στις επιλέξιμες περιοχές της Αλβανίας (Περιφέρεια Αργυροκάστρου) τον Σεπτεμβρίου 2022».

 

Call - EC Day